رویدادهای گرجی

مدت هابودکه به این تارنما دسترسی نداشتم...اطلاعات تازه رابه زودی خواهم گذاشت.ازاین پس به جزپاسخ دادن به ایمیل هایتان،می توانم به یادداشت ها(کامنت ها)یتان هم پاسخ دهم.چون مدتی است گرجستان نیستم،شماره تلفن های ام،معتبرنیستند


برچسب‌ها: گرجستان, گردش گری, پاسخ گویی
نوشته شده توسط ابوالقاسم فرهنگ در ساعت 14:8 | لینک  |